Vätterns pärla

Årsmöte 2016

Protokoll

Bastedalens Bryggförening

Årsmöte 2016-04-16

 1. Mötet öppnades av Conny Patriksson, samt dagordningen för mötet godkändes.
 2. Till ordförande för mötet valdes Conny Patriksson.
 3. Till sekreterare valdes Inger Larsson.
 4. Till justerare valdes Anders Dahl och Göran Larsson.
 5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
 6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson och lades till handlingarna.
 7. Bengt-Göran Jönsson läste upp revisonsberättelsen, föreningens ekonomi är god.

Utgifter för förra året är bland annat; hemsida, korv och liknande vid städdagar och Valborgsmässofirande.

Föreningen har fått ett bidrag på 7400 från Länsstyrelsen för iordningställandet av informationstavla nere vid stora ladan. Det är Göran Larsson, samt Christer Eriksson som ligger bakom den. Det handlar om hur sjöfart samt tegelbruket som bedrevs tidigare i Bastedalen. Totala kostnaden för tavlan var 10495 kronor, den kostnaden delar Bryggföreningen och P-O Persson.

 1. Styrelsen/arbetsgruppen beviljas ansvarsfrihet.
 2. Per-Olov Persson tackar för allt arbete som föreningens medlemmar bistår med under arbetsdagarna. När det gäller tomterna så har inget förändrats. Vägen nere vid Ingegärd Mathiesens hus ska breddas/förändras.

Kommunen har tilldelats ett stycke mark nere i hamnen, det är utmärkt sedan tidigare. Kommunen är angelägen om att isättningsrampen ska bli tillgänglig för allmänheten. Något som föreningen inte tar ställning till i nuläget, det innebär många aspekter och måste betänkas innan beslut. Kommunen har i sammanhanget nämnt stadsbidrag, förbättring av vägar.

Frågor framfördes av flertalet medlemmar när det gäller ökat stöldrisk, sophantering? Parkering?

 1. Till ordförande valdes sittande; Conny Patriksson, till sekreterare valdes sittande; Inger Larsson.
 2. Till revisor valdes sittande; Bengt-Göran Jönsson.
 3. Till valberedning valdes Ulf Stensson och Benny Norén.
 4. Medlemsavgiften som tidigare; 50 kronor.
 5. Övriga frågor.

Det framkom inte några direkta övriga frågor, det nämndes en slang i vattnet vid stora bryggan som måste förflyttas.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsåret 20150101-20151231

Styrelsen har haft ett möte hemma hos familjen Patriksson i Vissberga, Kumla.

Där deltog Inger Larsson, Göran Larsson samt Krister Eriksson. 

Under året har vi haft två städdagar, en i april och en i oktober. 

Uppslutningen på städdagarna har under de senaste åren varit mycket god, något som uppskattas både av P-O Persson samt Bryggföreningens styrelse. 

Arbetet går så mycket lättare, snabbare och vi lär känna varandra bättre. 

Under året som gått har en informationstava upprättats vid den stora ladan nere i hamnen. 

Där beskrivs både i text och i bild verksamheten som har bedrivits i hamnen och i omgivningarna. Intressant läsning och fantastiska bilder!

Varlborgsmässoafton firades och vädret visade sig inte från sin bästa sida. 

I augusti var det åter dags för kräftskiva, uppslutningen var riktigt bra. 

Årsmöte 16.4 2016

Årsmöte 2016-04-16

Bastedalens Bryggförening

Den gångna säsongen var bra. Arbetsdagarna flöt på mycket bra då många av medlemmarna valt att delta. Detta uppskattats stort av både P-O Persson samt av Bryggföreningen.

På mötet kom inte mycket nytt upp. P-O informerar om tomterna och där är inget nytt på gång.

Den på förra mötet omtalade tavlan med information om hamnen och kringliggande område och dess verksamhet är nu färdigställd. Resultatet blev mycket bra.

Den tillför intressant information om området. Länsstyrelsen har bidragit med 7400 kronor, den totala kostnaden var lite över 10000 kronor. Den kvarstående summan delas av Bryggföreningen och P-O Persson.

P-O informerar om att kommunen är angelägen om att isättningsrampen/bommen skall göras tillgänglig för allmänheten. Kommunen har en bit mark nere i hamnen där de kommer att ordna parkering, då vill de ge allmänheten att ta med egen båt.

Kommunen skulle då kunna ordna med statsbidrag för att förbättra vägen.

Föreningens medlemmar är skeptiska till förslaget, hur kan det komma att  påverka närmiljön, sopsituationen, stöldrisk. Hur ordna parkering?

Detta behöver diskuteras mera. 

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...