Vätterns pärla

Protokoll 2015

Bastedalens Bryggförening

Årsmöte 2015-04-18

 

Dagordning

 

 1. Mötet öppnades av ordförande Conny Patriksson, samt dagordningen för mötet godkändes.
 2. Till ordförande valdes Conny Patriksson.
 3. Till sekreterare valdes Inger Larsson.
 4. Till justerare Anders Dahl och Göran Larsson.
 5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
 6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson och lades till handlingarna.
 7. Bengt-Göran Jönsson läste upp revisionsberättelsen, föreningens ekonomi är god. Utgifter under förra året är bla; hemsida, korv och liknande vid städdagar och Valborgsmässofirande. En skrivare har inköpts till sekreteraren för att kunna skriva ut information. En fönstertvätts apparat, kaffebryggare och verktygslåda har även inhandlats.
 8. Styrelsen/arbetsgruppen beviljades ansvarighetsfrihet.
 9. Per-Olov Persson tackar för allt arbete föreningens medlemmar bistår med under städdagarna. Informerar även lite allmänt om vad som är på gång i hamnen. När det gäller försäljningen av tomter har det inte hänt mycket, eventuellt är en tomt gå gång att säljas. P-O kan inte säga om det blir nere i hamnen eller på kalkstensberget. När det gäller de pinnar som satts ut som markeringar nere i hamnen, så visar det sig att det är kommunen som har tilldelats mark för framtida parkering. Det är mark kommunen har tilldelats gratis.
 10. Till ordförande valdes sittande; Conny Patriksson, till sekreterare valdes sittande; Inger Larsson.
 11. Till revisor valdes sittande; Bengt-Göran Jönsson.
 12. Till valberedning valdes Ulf Stensson och Benny Norén.
 13. Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor.
 14. Övriga frågor.

 

 

 

Årsmöte 2015-04-18

Bastedalens Bryggförening

Den gångna säsongen var bra, arbetsdagarna blev effektiva då många valde att delta. Något som uppskattas mycket av P-O och Bryggföreningen.

P-O samt Conny Patriksson har undersökt reglerna för hanteringen av ”båttoa”, dvs tömning av båtarnas toaletter. Informationen är lite motstridig, å ena sidan verkar det som om man inte har någon gästplats, så behöver man inte ha toatömning.

Där behöver vi få mer information, den enklaste varianten (manuell) kostar runt 35 000 kronor.

Som det ser ut nu så blir det att vi samt ev gäster kommer att hänvisas till andra ställen där man kan tömma båtens toa, exempelsvis Askersund, Olshammar.

Att kunna ansluta till kommunala avloppet vore en klar fördel, både att kunna ordna toatömning, samt ordna dusch o toalett för båtägare, det är dock inte aktuellt i nuläget. Tillsvidare så har P-O dispans för tunnorna.

Årsmötet beslutar att vi avvaktar.

 

Göran Larsson berättar om den informationstavla som kommer att uppföras i hamnen, den kommer att placeras vid gaveln vid den stora ladan.

Det är en tavla med öppningsbara rutor så att information och bilder kan bytas ut. Tanken är att på tavlan kommer bilder och information om områdets historia att presenteras.

Här har varit ett stort båtvarv, samt en kalkugn.

Kaufeldt tillverkar tavlan, kommer även att sponsra föreningen, Länsstyrelsen har beviljat ett bidrag på 7 400 kr. Resterande summa kommer Bryggföreningen och P-O Persson att betala.

Ett förslag från två medlemmar har inkommit via mail till ordförande;  att man ska ordna med en vågrytare, en ponton i betong. Vinden ligger på in i hamnen och gör det svårt att få båtarna att ligga bra. Kostnaden beräknas ligga runt 200 000 – 250 000 kronor.

Årsmötet avböjer förslaget.

Fråga från Gudrun Persson; hon önskar att man på något sätt markerar på stora bryggan att det är förbjudet att ankra båtarna där badstegen är. Många badar under sommaren, nödgas att klättra över både båtar och tampar, vilket inte är så bra.

Mötet resonerar runt detta, enklast vore att markera på bryggan, samt att sätta upp en skylt, ankring förbjuden.  P-O ska ordna skylt via Swedol, Transportstyrelsen eller liknande. Även Conny undersöker saken.

Bengt påminner oss alla om att ta det lugnt inne i hamnen! Många väljer att simma från Vettras sida över till Stenholmen, även många kanotister samt dykare finns bland vågorna ibland.

När det gäller jet-ski, vattenscootrar så kan vi inte göra så mycket. EU regler gör att vi inget kan göra.

Anne-Marie Jönsson påtalar att hon tycker att det är trevligt att det inte har varit så mycket skräp här nere i hamnen den sista säsongen. Detta beror på att det har varit tippning förbjuden.

Årets Varlborgsmässofirande/eld kommer förmodligen att bli den sista.

Koden till bommen är bytt from 20.4. Man får besked om den nya koden via mail och sms.

 

 

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...