Vätterns pärla

Protokoll 2014

Årsmöte 26.4 2014


Bastedalens Bryggförening

 

Årsmöte 2014-04-26

 

 

Dagordning årsmöte

 

 

 1. Mötet öppnades av Conny Patriksson och dagordningen godkändes.

 

 1. Till ordförande av mötet valdes Conny Patriksson.

 

 1. Till sekreterare valdes Inger Larsson.

 

 1. Till justerare valdes Anders Dahl och Benny Norén.

 

 1. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

 

 1. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Conny Patriksson och lades till handlingarna.

 

 1. Bengt-Göran Jönsson läste upp revisionsberättelsen. Föreningens ekonomi är god.

 

 1. Styrelsen/arbetsgruppen beviljades ansvarighetsfrihet.

 

 1.  Per-Olov Persson passar först och främst på att tacka för all värdefull hjälp och att allt ser hoppfullt ut inför säsongen. Per-Olov Persson informerar om situationen när det gäller tomterna. Inget har hänt under det senaste året, ingen mer tomt är såld.

 

 1. Till ordförande valdes sittande; Conny Patriksson, till ekonomiskt ansvarig valdes sittande; Yvonne Patriksson, till sekreterare valdes sittande; Inger Larsson.

 

 1. Till revisor valdes Bengt-Göran Jönsson, sittande.

 

 1. Till valberedning valdes Lars Pettersson och Ulf Svensson.

 

 1. Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor.

 

 1. Under övriga frågor

 

Årsmöte

 

Föreningen har inhandlat en Kärcher fönstertvätt, för att kunna förvara den och även extralås samt extra kopplingar till högtryckstvätten, kommer en större låsbar låda att inhandlas. Den ska stå i städskrubben i båthuset.

 

Lista på föreningens medlemmar, dess båtplatser ska även den sitta på dörren i städskrubben.

 

Det var meningen att Pia och Aldo (Kinaparken) skulle komma och redogöra för hur säsongen har varit för dem, de fick under gångna sommaren tillgång till isättningsrampen. Från föreningens sida har det flutit på bra, inget som på något vis har ”stört” båtlivet. Dessvärre hade Pia o Aldo inte noterat dagens möte. Vi får bjuda in dem igen.

Förslag från Anne-Marie Jönsson; att P-O bestämmer koden vart, år. I samband med att P-O skickar ut räkningen för båtplatsen, meddelar han koden.  P-O önskar även veta om vi vet om det är några båtplatser som ej kommer att utnyttjas i sommar? P-O kommer även att notera det på räkningen, det är bra för P-O att veta, det är stort tryck på båtplatser, speciellt de större.

 

Ortsbefolkningen ska såklart ha tillgång till isättningsrampen.

 

P-O efterlyser en person som tillsammans med honom ska uppsöka Miljökontoret. Nya ordningar när det gäller septi tankar på båtar kommer att införas 2015.

2015 införs en lag på att båt föreningar och båthamnar ska ge båtar möjlighet att tömma sina tankar.

Kommunen kommer att medverka till tömning.

P-O föreslår att revisor, Bengt Göran Jönsson blir med, förslaget bifalles.

Även vanliga sophanteringen (de gröna tunnorna) kommer att förändras något. Man ska lägga sitt avfall i en grön, för ändamålet utformad påse, knyta den med dubbla knutar och kasta den i tunnorna.

Kommunen står för påsarna.

 

Valborg firas på sedvanligt sätt, ”vår” präst Martin håller vårtal.

 

Vi väcker åter frågan om vem som ansvarar för båtarnas förtöjning, det kan friska i rejält här nere i hamnen. Som tidigare, är det varje båtägares enskilda ansvar att se till att dennes båt är ordentligt förtöjd.

 

Styrelsen har förslag på att vi tillsammans arrangerar en grillkväll. Tanken är då att vi hyr in någon som sköter hela arrangemanget. Grillat vildsvin lockar samtliga deltagare på mötet.

 

Vi får ordna informationen på hemsida, därefter får man ange sitt intresse och anmäla sig.

 

Information till medlemmar via sms, ska prioriteras.

Gudrun Persson och Anne-Marie Jönsson är på auktion och ska inhandla kyrkbänkar till båthuset.

 

En väderstation är nu monterad på båthusets tak, displayen står i köksfönstret, så att alla kan se.

 

Kräftskiva den lördagen den  23.8, höststäddag lördag 25.10.

 

Vinschen som vi fått av Lennart från Motala ska monteras vid isättningsrampen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...