Vätterns pärla

Protokoll

Dagordning

Årsmöte 230423                                                                                                                 Dagordning

Bastedalens Bryggförening

 1. Mötets öppnande, jämte godkännande av dagordning.
 2. Val av ordförande av mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsman, att jämte ordförande, justera protokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen/arbetsgruppen.
 8. Av medlem, styrelse, eller revisor väckta förslag.
 9. Information från ägarna.
 10. Val av styrelse, jämte suppleanter, totalt fem (5) personer ska ingå i styrelsen, varav en ska ha ekonomiskt ansvar och en person som för gruppens talan i egenskap av ordförande samt tillika gemensamt med ekonomiansvarig, tecknar firman. Ordförande väljs på 1 år, övriga på 2 år.
 11. Val av revisor o suppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av medlemsavgift.
 14. Övriga frågor.

  Inger Larsson meddelar att hon inte längre har möjlighet att sköta hemsidan.
  En ny tjänst och Inger känner att det är för svårt för henne.

  Fredrik Larsson har bistått och kan tänka sig att åta sig uppdraget att bistå, självfallet ska Fredrik på betalt för sitt arbete.

  PO tar upp att det kommit upp en förfrågan om att ställa i ordning bastun och lägger frågan över hur man enklast tar betalt för att basta.
  Han tror dessutom att de boende i området kommer att utnyttja den mest, man kan nog ändå tänka sig att båtägarna skulle tycka om att basta efter en hel dag på sjön? Man får se till att lösa detta på ett bra sätt.

  Ett nytt aggregat kan vara aktuellt samt även en dusch. Rörmokare?

  Frågan om att försöka att få en hjärtstartare till hamnen väcks. Vore klart önskvärt. Vi får undersöka saken

  230422/Inger Larsson, sekreterare Bastedalens Bryggförening.


Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...