Vätterns pärla

Information

SSRS

Sjöräddningen i aktion

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars enda uppgift är att rädda liv till sjöss. Längs hela vår kust och i de stora sjöarna finns 2 000 frivilliga sjöräddare som är beredd att rycka ut dygnet om.

– Vår verksamhet är byggd på gåvor, frivilliga insatser och inte minst våra medlemmars stöd, berättar Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet.

Men du behöver inte donera en båt eller ge dig iväg i storm och mörker för att hjälpa till. Det räcker med att vara medlem.

– Det är medlemsavgifterna som ger oss den stabilitet vi behöver för att kunna driva verksamheten långsiktigt, fortsätter Rolf Westerström.

Medlemskapet kostar 600 kr om året och räcker för familjens alla fritidsbåtar, stora som små. Bara de är privatägda och familjen bor på samma adress.

Medlemmar får kostnadsfri hjälp vid driftstopp

– Våra medlemmar får till exempel gratis hjälp vid till exempel motorstopp eller roderhaveri. Även om sjön ligger blank och ingen svävar i fara. Det är vårt sätt att säga ”tack för ditt stöd”. Det är inte en försäkring, vi kallar det för en förebyggande uttryckning. Att vi hjälper till innan det blir akut.

Men sjönöd och olyckor går alltid före, då är vi ute ur hamnen på 15 minuter. När läget inte är lika akut, som när vi hjälper medlemmar, kan det ta lite längre tid. Besättningen är ju frivillig och har sina vanliga jobb att sköta, men hjälp kommer.

Tidningen Trossen fyra gånger om året

– Som medlem får du även vår tidning Trossen, med allt om båtliv, sjöräddning och sjösäkerhet. Och självklart medlemsdekaler att sätta på bil och båt. För det är något att visa upp, att man är medlem i en ideell förening som står för 70% av all sjöräddning i Sverige. Utan en krona från staten. Det kan inte sägas nog många gånger, fortsätter Rolf Westerström.

Även om Sjöräddningssällskapet har många frivilliga och en liten administration; det kostar pengar att rädda liv. Det kostar pengar att driva räddningsstationer, allt från båtar till utbildningar och kaffet som vi bjuder våra jourhavande obetalda sjöräddare på.

– Vi har nästan 2 000 frivilliga som lägger stora delar av sin fritid på att träna och rädda liv till sjöss. Men utan insamlade pengar hade de inte haft några moderna räddningsbåtar att att ta sig fram i. De hade fått försöka rädda liv i segelskutor och tunga och långsamma stålkryssare. Vi hade inte kunnat utbilda dem eller ens tanka båten. Just därför behöver Sjöräddningssällskaet ditt stöd. Så att vi kan rädda liv, understryker Rolf Westerström.

Svenska Sjöräddnings Sällskapet

Sjöräddningssällskapet

Från Wikipedia

Räddningsfartyget Drottning Silvia, stationerad på Ornö, framför Stockholms slott. Foto: Bengt Oberger

Rescue Björn Christer, Dalarö

Sjöräddningssällskapet, egentligen Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS), Svensk frivilligorgansiation, grundad på Hotell Rydberg i i Stockholm 1907 och arbetar med sjöräddning runt Sveriges kuster och sjöar. Organisationen är helt idiell och finansieras av donationer och medlemsavgifter samt ersättning för beställningsuppdrag. Sällskapet driver 65 sjöräddningsstationer och har över 140 fartyg bemannade med 1500 frivilliga. Av dem har 300 jour och ska kunna rycka ut inom 15 minuter.

Sjöräddningssällskapet ingår genom ett avtal med Sjöfartsverket som en del i den svenska organiserade sjöräddningen. Avtalet reglerar SSRS ändamål till att:

  • Vidmakthålla intresset för sjöräddningstjänsten
  • Föreslå åtgärder i detta syfte att effektivisera denna tjänst
  • Handha den enskilda verksamheten för räddning av människoliv i svensk sjöräddningsorganisation 

Sjöräddningssällskapets verksamhet mot allmänheten består främst av livräddning och avvärjande av omedelbar fara. Till medlemmar erbjuder man även assistans vid till exempel tekniska problem som inte innebär omedelbar risk.

Senaste kommentarer

24.04 | 15:21

Om Råbocken Elgen. Det finns många berättelser om henne på internet. ...

04.03 | 13:38

Ring och tala med PO Persson som äger hamnen. Finns inga särskild...

28.02 | 22:46

Går det lägga till för gästande båtar i hamnen. Var finns mer info? Bok om "Sve...

24.07 | 14:45

All information om båtplatser får du via P-O Persson, hamnens ägare. Ha...